ايران اينترنشنال

شکاف جنسیتی در ایران بین ۱۵۳ کشور، رتبه ۱۴۸ را دارد. گروهی از زنان روزنامه‌نگار، کنش‌گر و هنرمند ایرانی خارج از ایران از برخورد یا نگاه جنسی و جنسیتی که در زندگی روزمره خود در ایران تجربه کردند می‌گویند