برنامه این هفته سوم مارس ۲۰۲۱ از رادیو همراه در لس آنجلس، همراه با آثاری از آرتور رمبو، فیلیپ گلاس، عباس صفاری، شارل آزناوور، لئو فره، خاطرات روزهای کرونایی در نگاهی به عشق در تنهایی، یادی از علی نوری و نوذر آزادی، گفتگو با داریوش فرهنگ و ...