بی بی سی: این قسمت از برنامه تماشا گفتگویی‌ است مفصل درباره شعر با هوشنگ ابتهاج (ه. ا سایه)، شاعر معاصر و از مهمترین غزل‌سرایان امروز ایران.

ه.ا. سایه در گفتگو با بی‌بی‌سی: کمتر از بیست درصد آنچه را می‌خواستم گفتم