ايران اينترنشنال

شماری از دوستان #بهنام_محجوبی​،‌ درویش زندانی که زیر دست پزشکان امنیتی جانش را از دست داد،‌ طی پیامی از داخل زندان نوشتند او به «قتل» رسیده است.

در گفت‌و‌گو با رضا خندان، فعال حقوق بشر پرسیدیم نوع برخورد قوه قضائیه با پرونده #بهنام_محجوبی​ چقدر ناقض حقوق بشر است؟