حسن روحانی درباره روابط ایران و آمریکا گفت: آیا نباید از کسی که تا دیروز در کوچه ما شیشه‌ای می‌شکسته و حالا می‌گوید پشیمان است استقبال کرد؟ اگر دولتی که در آینده نزدیک در آمریکا سر کار می‌آید و دو هفته دیگر آقای بایدن قدرت آن را در دست می‌گیرد بگوید که آمریکا دیگر شیشه نمی‌شکند و توبه کرده و در مسیر قانون قرار گرفته جواب ما روشن و ساده است. اگر شما به همه تعهدات خود عمل کنید ما هم به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.
 
این سخنان روحانی در حالی است که مجلس شورای اسلامی طی طرحی که اخیرا تصویب کرده است، دولت را از هرگونه مذاکره‌ای با آمریکا منع کرده است.
 
برخی افراد این سخنان روحانی را به منزله چراغ سبز نشان دادن به دولت آینده آمریکا دانسته‌اند.