ايران اينترنشنال

شاپور بختیار از جمله سیاستمداران ملی گرایی بود که در حساس ترین دوره تاریخ معاصر نخست وزیر ایران شد. بسیاری او را آخرین شانس ایران برای جلوگیری از تشکیل حکومت روحانیان به رهبری روح الله خمینی می دانند. در این گزارش نگاهی شده به ویژگی های دولت ۳۷ روزه شاپور بختیار