رادیو فردا: کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و دیگر محصولات فرهنگی همواره در جمهوری اسلامی زیر تیغ سانسور قرار داشته‌اند. مهدی بیگی در مستند «جای خالی»، سانسور کتاب در ایران را بررسی کرده است.