بی بی سی: شهریار مندنی‌پور از نویسندگان مطرح چند دهه گذشته است که تاکنون چندین رمان و مجموعه داستان کوتاه نوشته. از آن جمله از «راز نیمروز»، «مومیا و عسل»، «شرق بنفشه» و «دل دلدادگی» می‌توان نام برد.. ‌ شهریار مندنی پور حدود ۱۵ سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا رمانی به زبان انگلیسی از او منتشر شد به نام «سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی» که مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و به بیش از ده زبان ترجمه شد. ‌رمان عقرب‌ کٍشی شهریار مندنی‌پور هم پیش از اینکه به فارسی منتشر شود به زبان انگلیسی و به نام ماه‌پیشانی به چاپ رسید. ‌شهریار مندنی‌پور درباره این رمان با تماشا صحبت کرده.