'آن مرد با ماک آمد...' یادی است از یکی از صنعت‌گران بزرگ ایران. کسی که با کارگری در کارخانه‌ها کارش را شروع کرد و به مدد تجربه و توان‌اش به یکی از بزرگترین خودروسازان ایران تبدیل شد. اصغر قندچی که چند هفته پیش در سن نود‌ و‌ یک سالگی درگذشت، با شرکت خودروسازی 'ایران کاوه 'اش معروف شد به 'پدر صنعت کامیون ایران '. آن‌چه داستان زندگی او را جذاب‌تر می کند، اتفاقاتی است که برای او و کارخانه‌اش به‌خصوص در جریان انقلاب رخ داده است زندگی اصغر قندچی تصویری است از آن‌چه بر صنعت در ایران رفته. امین آزاد ،خبرنگار و مستند ساز در فیلم 'آن مرد با ماک آمد...' نگاهی کرده به تلاش‌های اصغر قندچی به عنوان یک صنعت‌گر تجربی در قبل و بعد از انقلاب.