وکیل زندانی، که هفدهم دی ماه به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود بعد از چند روز بستری و انجام آنژیوگرافی در بیمارستان پارس تهران، عصر روز چهارشنبه به زندان قرچک بازگشت. 

رضا خندان، همسر خانم ستوده و فعال حقوق بشر از آخرین وضعیت نسرین ستوده می‌گوید