آدینه که در استان البرز زندگی می‌کند مدتهاست سگ‌ها و گربه‌هایی که بیمار هستند یا در خطر قرار دارند را به خانه می‌آورد، درمان و عقیم سازی می‌کند و تا جایی که بتواند از آن‌ها نگهداری می‌کند.

در خانه آدینه حالا بیش از ۳۰ سگ و گربه زندگی می‌کنند به علاوه یک بره کوچک که در خیابان پیدا کرده.

اینستاگرام