ايران اينترنشنال

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که ۴۲ سال پس از پیروزی انقلاب ۵۷ اهل سنت همچنان «شهروند درجه چندم به‌حساب می‌آیند.»

گفت‌وگو با محمدحسن حسین‌بر، وکیل و رییس شورای بلوچ‌های آمریکا