دومین جلسه بررسی کابینه پیشنهادی روحانی - مجلس شورای اسلامی - سه‌شنبه ۲۲ مردادماه