بی بی سی: نازنین نوروزی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک است که با چاپ و عکس و نقاشی آثارش را خلق می‌کند و اغلب به مضامینی چون حافظه جمعی و دوری از خانه می‌پردازد. تماشا سری زده به کارگاه این هنرمند و با او گفت‌و گو کرده است.