بی بی سی: محسن فخری‌زاده که بعضی منابع غربی از او به عنوان 'پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران' معرفی می‌کردند، روز ۷ آذر ۱۳۹۹ ترور شد. او در عین اینکه برای آمریکا و اسرائیل و مخالفان حکومت ایران آشنا بود، اما در فضای رسانه‌ای داخل ایران خیلی به ندرت دیده می‌شد و نامی از او برده نشد. در این ویدیو ببینید او که بود.