من و تو: در برنامه این هفته نگاهی داریم به تاریخچه فرقه دموکرات آذربایجان و حکومت ملی آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری و روز نجات آذربایجان در سال ۱۳۲۵ و یکی از سفرهای شاه به این استان چندین سال بعد. مثل هر هفته فیلم و ترانه ی هفته هم داریم با عزیزانی مثل شهرام، داریوش و محمد خردادیان. عکس و خاطرات شما هم که پای ثابت برنامه هستن، پس حتما این نیم ساعت رو با ما باشین.