در این قسمت از پنجره مارال، دور از هیاهوی شهر، در مورد روز جهانی مردان، کارهای مهدی قدیانلو و آلبوم جدید حبیب مفتاح‌ صحبت می‌کنه.