من و تو: در برنامه ی این هفته گزارشی داریم در مورد اهمیت استراتژیک ایران در منطقه ی خاورمیانه از دید تلویزیون آمریکا، مصاحبه ی کمیابی هم داریم بین دو هنرمند محبوب ایران، مهستی و فریدون فرخزاد. گزارش خبری در مورد کنفرانس پیمان عراق و فعالیت سازمان بیمه اجتماعی کارگران و یادی از بازیگر محبوب آقای همایون با فیلم هفته هم جزوی از برنامه ی این هفته هستن.