بی بی سی

انتخابات آمریکا به صف آرایی در میان ایرانی‌ها هم انجامید. بخشی از مردم بهبود معیشت‌شان را در گرو پیروزی بایدن می‌دیدند و بخشی به امید فشار بیشتر بر حکومت خواهان پیروزی ترامپ بودند. از این صف آرایی در افکار عمومی چه می‌فهمیم؟