بی بی سی

این برنامه تماشا، به مصاحبه‌ای دیده نشده با محمدرضا شجریان اختصاص دارد. این گفت‌وگو را اکبر ناظمی، عکاس ایرانی، در سال ۱۳۶۲ انجام داده است و جزو معدود مصاحبه‌های تصویری با محمدرضا شجریان، در اولین سال‌های انقلاب ایران است.

محمدرضا شجریان در این گفت‌وگو از دیدگاهش درباره مسائل مختلفی از جمله، هنر راستین، موسیقی ایرانی و جایگاهش در جهان، و ارتباطش با شعر می‌گوید. این گفت‌وگو را ببینید.