من و تو: در برنامه ی این هفته خانم بدرالزمان تیمورتاش، اولین زن دندانپزشک ایرانی و موسس دانشکده پزشکی مشهد ایرانی هفته هستن. گزارشی داریم در مورد نخستین نمایش وسایل آموزش سمعی و بصری از آبان ماه سال ۱۳۵۱ که خیلی جالبه و اطلاعات با ارزشی داره، به مشهد قدیم میریم برای مراسم جشن اعطای دیپلم و نشان پرستاری آموزشگاه پرستاری، یک فیلم خیلی جالب هم داریم از باغ کاخ سعد آباد در زمستان سال ۳۸ که واقعا دیدنی است!