بی بی سی: وقتی دولت جدید آمریکا کارش را شروع کند، ‌دولت ایران کم کم کارش به پایان میرسد. شاید این فرصت چند ماهه کافی باشد که دو طرف به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام و لغو تحریم‌ها بازگردند. شاید هم این فرصت کافی نباشد.