بی بی سی: در انتخابات کنونی دو آمریکای متفاوت رو در روی هم ایستاده‌اند. رسانه های بزرگ به گفته ی دونالد ترامپ در این کارزار مقابل او صف کشیده اند. رابطه ی ترامپ با این رسانه ها چیست و این رابطه در مورد سیاست آمریکا و رسانه به ما چه می گوید؟