اجرای درس گفتار هفت‌خوان رستم

هفت‌خوان که بیش از هزار سال پیشن نوشته شده چه ارتباطی با دنیای امروز من دارد و چگونه می‌تواند الگویی برای عبور از هفت‌خوان زندگی من باشد.