بی بی سی: این هفته در کلیک نگاهی داریم به کاربرد بینایی رایانه‌ای برای حفظ فاصله اجتماعی، تلاش دانشمندان برای دستیابی به انواع جدید تست کرونا را می‌بینیم و ماسکی را بررسی می‌کنیم که با الهام از نقاب‌های زنان جنوب ایران ساخته شده و با کد مورس ارتباط برقرار می‌کند.