هر فارسی‌زبانی در هر جای دنیا نه تنها نام شاهنامه را شنیده، که با بعضی از شخصیت‌ها و داستان‌های آن آشناست؛ از رستم و سهراب تا زال و رودابه و ضحاک و کاوه. رد پای این اثر را می‌توان در جای‌جای فرهنگ و هنر سنتی و مدرن ایرانی هم دید. حالا احمد بارکی‌زاده، هنرمند ایرانی در برلین تلاش کرده روایتی تازه از داستان و شخصیت‌های شاهنامه ارائه کند و جنبه‌های کمترشناخته‌شده آن‌ها را به تصویر بکشد.

مریم انصاری گزارش می‌دهد.