گفت‌وگوی رویا ملکی، با احمد علوی، کارشناس اقتصاد درباره افزایش شتابناک بهای دلار و ارزهای خارجی در ایران و سقوط روز‌افزون ارزش ریال.