به یاد نصرت‌الله وحدت ( ۱۳۰۴، اصفهان  ۱۳۹۹، تهران)
کلیپ از فیلمهای :
عروس فرنگی (۱۳۴۳)
عروسک پشت پرده (۱۳۳۹)
مردی در قفس (۱۳۴۴)
نقص فنی (۱۳۵۵)
 لج و لجبازی ( ۱۳۵۱ )
یک اصفهانی در نیویورک (۱۳۵۱)