زندگی بر بام خانه دیگر از پدیده های تلخ و تکان دهنده جامعه امروز ایران است. مستاجرانی که آهی در بساط ندارند و از پس اجاره‌های نجومی برنمی آیند، برای فرار از آوارگی در خیابان ها به پشت بام‌ها پناه می برند.

گزارشی از فریبا صحرایی، ایران اینترنشنال