بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به موضعگیری‌های برخی مقام‌های اروپایی در شبکه‌های اجتماعی و همینطور واکنش کاربران ایرانی به موضعکیری اروپایی‌ها.