رفیق دست و دلباز علیرضا پناهیان، رضا مطلبی کاشانی، که شریک سخنران محبوب علی خامنه‌ای در ملکی ۳۰ میلیاردی است. 

جزییات بیشتر در گزارشی از مجتبا پورمحسن، ایران اینترنشنال.