ایران اینترنشنال

احمد کریمی حکاک پژوهشکر ادبیات نگاهی دارد به این که شاعران ایرانی چگونه به موضوع تنهایی در آثار خود نگریسته‌اند.