بی بی سی

کتاب مرشد و مارگاریتا، نوشته میخائیل بولگاکف، نویسنده روس، ماه پیش با ویرایش تازه مترجمش، عباس میلانی، بار دیگر منتشر شد.

ترجمه این کتاب که از روی نسخه انگلیسی آن انجام شده،‌ از همان چاپ اول در سال ۱۳۶۲ در ایران پرخواننده شد و تا امروز به چاپ ۲۴ام رسیده.  ‌

بسیاری از منتقدان ادبی از مرشد و مارگاریتا به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبیات روس یاد می‌کنند.

بولگاکف این کتاب را بعد از چندین بار بازنویسی در سال ۱۹۴۱ در زمان حکومت استالین نوشت اما کتاب که حکومت دیکتاتوری و جامعه روشنفکری آن زمان شوروی را به نقد می‌کشید، حدود بیست سال بعد با حذف بخش‌هایی از آن در شوروی منتشر شد. ‌

در این رمان سه داستان در هم تنیده اتفاق می‌افتد:‌ ماجرای شیطان در مسکو، به صلیب کشیده شدن مسیح در اورشلیم و ماجرای عشق مرشد و مارگاریتا.

تماشا با عباس میلانی، مترجم این رمان به فارسی، گفت‌و گو کرده است.