بی بی سی: روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، محمدعلی کشاورز، بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینما، تلویزیون و تئاتر ایران از دنیا رفت. حدود ۶۵ سال پیش وقتی او و هنرمندان هم‌نسلش پا به عرصه تئاتر گذاشتند. تئاتر ایران برج و بارویی نداشت و شاید تنها چند آجر اولش بر زمین گذاشته شده بود در این شرایط بود که محمدعلی کشاورز و هنرمندان هم نسلش وارد تئاتر شدند. در بین هم‌نسلان محمدعلی کشاورز، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر اسماعیل شنگله بود که در گفتگو با تماشا خاطره دوست از دست رفته‌ش را زنده می‌کند