آهنگ ساحل و دریا با صدای گوگوش
دلم از غصه داره خون می شه
دریا کاری کن
غممو مثل موجات بردار
بردار تو ساحل خالی کن
 
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن
 
عمریه ساحل و دریا
مثل غم با دل من
گفتگو شون سر نمی یاد
اگه روزی یکی شون
 
از همدیگه دوری کنه
مهتاب دیگه در نمی یاد
 
موجای دریا رو خون آلود و زرد نمی کنه
فقط دروازه ی دل رو روی غم وا میکنه
 
بیا دریا کاری کن
غما رو چاره بکن