اسرار کاخ‌های مصادره شده ارتشبد اویسی، ارتشبد طوفانیان، محمودرضا پهلوی، شهرام پهلوی نیا و خاله فرح این گزارش در مجله جوانان، به تاریخ دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۵۷، شماره ۶۳۱ به قیمت ۵۰ ریال منتشر شده و عکس‌های خانه‌های مصادره‌ای برخی از ثروتمندان یا مقامات دوره پهلوی دوم را نمایش می‌دهد.