بی بی سی: بسیاری از کسانی که قصد برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین روز کشته شدن، معترضان آبان ماه را داشتند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی و حضور گسترده آنان برای جلوگیری از این مراسم مواجه شدند. جلوگیری از برگزاری مراسم های اینچنین در گذشته هم سابقه داشته و حکومت اجازه بزرگداشت به خانواده ها را معمولا نمی دهد. میهمانان پرستو فروهر، فعال مدنی، فرزند قربانیان قتل های زنجیره ای ملیحه محمدی ، تحلیلگر سیاسی سعید مدنی، تحلیلگر اجتماعی و فعال سیاسی ملی مذهبی مجتبی واحدی ،تحلیلگر سیاسی