من و تو:

در این برنامه به پایگاه خاتمی اصفهان میرویم در سال پنجاه و پنج برای بزرگترین مانور نیروی هوایی شاهنشاهی، نگاهی‌ داریم به مستند پوشاک بانوان ایرانی‌ در طول سالها، یکی‌ از معدود فیلم‌های فریدون فرخزاد هم فیلم هفته است. در ضمن آیا میدانید ترانهٔ معروف تولدت مبارک چرا و چطور به بازار آمد؟