بی بی سی: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور پیدا کرد و به سوال چهار نماینده درباره "مباحث مختلف" پاسخ داد. به گفته محمود صادقی نماینده مجلس ایران، یکی از موضوعات مورد بحث پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای کشور بوده است. محمدمهدی برومندی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص این جلسه گفته است که آقای صادقی از پاسخ وزیر اطلاعات در زمینه ترور دانشمندان هسته ‌ای قانع نشد و "قرار شد کار کارشناسی بیشتری در وزارت اطلاعات بر روی مباحث مطرح شده،‌ انجام شود."