در برنامه این هفته گفتگوئی داریم با احمد جواهریان فیلمساز،شاعر و کنشگر سیاسی . این گفتگو تحت عنوان چند خبر چند نکته و یک سوال طرحی تازه است که امیدواریم بتوانیم این برنامه را سرآغاز برنامه های تصویری تازه شبکه پویابا این عنوان  بکنیم