بی بی سی:

دادستان کل ایران می‌گوید اظهارات نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا، که دو روز پیش، از زندانی در ایران آزاد شد، ناجوانمردانه است. آقای زکا بعد از بازگشت به لبنان، بازداشت خود را آدم ربایی خواند و گفت که محاکمه اش صوری بوده است. نزار زکا حدود چهار سال پیش به دعوت رسمی دولت ایران برای سخنرانی در یک کنفرانس به تهران رفته بود که بازداشت و زندانی شد. محمد جعفر منتظری او را تهدید کرده که اگر به روش کنونی اش ادامه دهد، قوه قضائیه مصاحبه‌ها و فیلم‌هایی را در ارتباط با محکومیت او منتشر خواهد کرد تا - به گفته آقای منتظری - معلوم شود که چه کسی دروغ گفته است.

نزار زکا در گفتگویی با بی بی سی فارسی، به حرف‌های دادستان کل ایران واکنش نشان داد.