بی بی سی: سودابه فرخ‌نیا پس از غیبتی نسبتا طولانی به دلیل بیماری، در ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی لندن با «قوی‌تر»، نوشته آگوست استرینبرک، به صحنه بازگشت. سودابه فرخ‌‌نیا که قرار بود در دانشکده مهندسی در آلمان ثبت نام کند، سر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در دورانی که مدیریت آن با بهرام بیضائی بود، سر درآورد. پس از ادامه تحصیل در فرانسه در سال‌های بعد از انقلاب، برای بازی در «پرومته در اوین» ایرج جنتی عطائی به لندن آمد و در این شهر ماندگار شد. سودابه فرخ‌نیا تا کنون در چند فیلم سینمائی از جمله «بدون دخترم هرگز» و «غلام» نیز نقش ایفا کرده است. ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی لندن، از سودابه فرخ‌نیا به خاطر عمری در خدمت تئاتر، تقدیر به عمل آورد. احمد رأفت با سودابه فرخ‌نیا گفتگویی انجام داده است.