سه‌شنبه با علیرضا میبدی: گفتگو با محمدرضا یزدان پناه ()، امیرحسین اعتمادی () و من؛ صحبت‌های امیرحسین و یزدان شنیدنی است. — گمان می‌کنم این نخستین باری است که سه چهره‌ از نسل بعد از خدمت تلویزیون یاران میبدی بودند.