من و تو:

در این قسمت از رپرتاژ به صنعت گردشگری در ایران می پردازیم و نگاه دقیقی به چالش فعلی در این زمینه خواهیم داشت.