بی بی سی:  وزیر علوم می‌گوید دانشجوی ستاره‎‌دار نداریم. منتقدان می‌گویند داریم. رئیس جمهور می‌گوید نباید داشته باشیم.