من و تو: در این قسمت از رپرتاژ به وضعیت دریاچه ارومیه و مشکلاتی که برای احیاء آن وجود دارد و همچنین خطراتی که خشک شدن آن در پی خواهد داشت می پردازیم.