کنسرت کامل گوگوش در تلویزیونِ بغداد - عراق، ۱۳۵۷ خورشیدی. با ترانه‌های چو: من آمده ام، بنت الشلبیه، خلوت، پیشکش، طلاق و...