~ قصه ی کودکان

سروده ی: منوچهر نیستانی

نیکو خردمند: قصه‌گو
الهه کاظمی: نخودی
آذر دانشی: فالگیر
سیاوش طهمورث: دیو
ناصر طهماسب: عمو نوروز


موسیقی: احمد پژمان
نقاشی: پرویز کلانتری


تهیه‌شده در کانون فکری کودکان و نوجوانان. تهران، سال ۱۳۵۰