این روزها شمار ایرانیانی که به گرجستان می روند رو به افزایش است. گفته می شود آنها به خاطر شرایط بد اقتصادی مجبور به ترک ایران شده اند. برخی هم از آزار و اذیت حکومت ایران گله دارند.