دولت بریتانیا اعلام کرده مراسم تشییع مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، چهارشنبه آینده برگزار می شود. مرگ خانم تاچر با واکنش های زیادی روبرو شد، اما مقام های ایران واکنشی نشان ندادند که شاید نشانی از رابطه سرد بریتانیا و ایران در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر باشد.